Zonder goed fundament zakt elk bouwwerk in elkaar. Een goede administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) vormen het fundament van goed ondernemerschap. Sterker gezegd: zonder goede AO/IC kan geen enkele organisatie goed functioneren. Discussie over goed ondernemerschap en toezicht leidt tot meer aandacht voor AO/IC.

Inzicht, risicobeheersing, kostenbesparingen, betrouwbaarheid en meer efficiency, daar draait het om. Uw AO/IC is daarbij een hulpmiddel. Een dynamisch proces waarvan iedereen de noodzaak en het nut ziet en waarin ruimte moet zijn om deze aan te passen aan de actualiteit.

Administratiekantoor Martin Vlaanderen kan en wil u op diverse vlakken van advies dienen:

  • AO/IC vraagstukken
  • Inrichting van administraties
  • Inrichten van personeelsadministraties
  • Fiscale vraagstukken